Skip to main content

.Sayfanın İngilizce'sine buradan ulaşabilirsiniz

Ankara Fotoğraf, Kartpostal ve Gravür Koleksiyonu Erişim Aracı

Descriptive Summary
Oluşturan:
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)
 
Başlık:
Ankara Fotoğraf, Kartpostal ve Gravür Koleksiyonu
 
Envanter No / Yer Numarası:
0001-; LF01; ACF001-; LACF01-
 
Dil:
Materyaller, Türkçe, Osmanlıca İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca yazılar içermektedir.
 
Tarih:
1800-1980 (Yaklaşık kapsadığı dönem)
 
Fiziksel Tanımlama:
18 kutu, 20 föy
 
Sağlama Bilgisi:
Koleksiyon, 1994 yılında bağış ve satın alma yoluyla derlenmeye başlanmış ve halen geliştirilmektedir.

Özet
Koleksiyon, Ankara’nın ilk çağlardan itibaren tarihsel sürecine ışık tutan gravürleri, siyah-beyaz ve renkli fotoğrafları, kartpostalları, fotokartları içermektedir. Koleksiyonda yer alan gravürler kentin 1900’ler öncesine ait ilk görsel tasvirleridir. Kente dair ilk fotoğraflar ve kartpostallar 1800’lü yılların sonlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu fotoğraflar Ankara’nın Cumhuriyet öncesi dönemini belgeleyen önemli görsel kaynaklardır. Koleksiyonun ağırlıklı bölümünü; Cumhuriyet’in ilanı ve Ankara’nın başkent oluşu ile gelişen ve şehircilik açısından hızla dönüşen erken Cumhuriyet döneminin kurumsal yapıları, anıtları, park ve bahçeleri, çevre düzenlemeleri, planlamaları cadde ve sokakları ile önemli simaları ile toplumun çeşitli katmanlarından öğrenciler, eğitimciler, halk, meslek grupları, devlet adamları, bürokratların fotoğraf ve kartpostalları oluşturmaktadır.
 
Erişim Bilgisi
Koleksiyon araştırmaya açıktır.
 
Haklar ve Kullanım
Koleksiyonda yer alan materyaller kaynak göstererek sadece araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılabilir. Koleksiyonda yer alan materyallere ait fikri haklar, 5846 No’lu “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun teminatı altındadır. Koç Üniversitesi VEKAM’ın izni olmadan üçüncü şahıs veya kurumların herhangi bir şekilde materyallerin reprodüksiyonunu, üretimini veya dağıtımını yapması halinde ilgili kanun hükümleri geçerlidir.

Kaynak Gösterimi
[Materyalin Başlığı]. (Yıl). Koleksiyonun Adı, Envanter numarası, VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Koç Üniversitesi.
 

Tarihsel Bilgi
Ankara ilkçağlardan günümüze farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bir coğrafyaya sahiptir. Ankara'daki ilk önemli yerleşme Frigler dönemindedir. Kent, daha sonra Lidyalılar, Persler, Galatlar, Roma Bizans Selçuklu, İlhanlılar egemenliğinde varlığını sürdürmüştür. Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, antik tiyatro, Julien Sütunu önemli kalıntılardır. Ticaretin oldukça geliştiği bir dönem kentte esnaf ve zanaatkarlardan oluşan Ahiler, yönetimi devralmıştır. Osmanlı döneminde de Ankara Anadolu’nun önemli bir vilayetidir. Sof ticareti, dericilik ve bağcılık ekonomik olarak kenti destekleyen önemli iş kollarıdır. 1892'de kente demiryol¬u ulaşmıştır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminde kent nüfusu da göçlerle değişkenlik yaşar. Bu dönemde bağ evi hayatı da toplumsal yaşantının bir parçasıdır. Şehir merkezi yoğun olarak kale ve eteklerinde konumlanır. 1917 yılında çıkan büyük yangın birçok mahallenin yanmasına neden ol¬muştur. Ankara, 1919’dan itibaren Milli Mücadele döneminde de aktif rol oynar, Büyük Millet Meclisi Ankara’da açılır ve kent, 13 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’in başkenti ilan edilir. Başkent oluşuyla birlikte geçirdiği yapısal ve kültürel dönüşüm ile Anadolu’nun tüm kentlerine model olur. Erken Cumhuriyet döneminde kent planlaması, ulusal mimarlık akımlarının örnek mimari yapıları, modernleşme ve kalkınmaya öncülük eden kurum ve kuruluşları, sosyo-kültürel yaşamın dönüşümüne öncülük eden kişiler, yerler ve olaylar Ankara kent tarihine damgasını vurmaktadır.

Koleksiyonun Düzeni:
Koleksiyondaki materyaller, eğitim temalı, büyük boyutlu ve diğer Ankara temalılar olarak gruplara ayrılmıştır.

Konu Başlıkları
Ankara (Türkiye) -- Tarihi.
Ankara (Türkiye) -- Anlatım ve gezi.
Fotoğraflar -- Türkiye – Ankara.
Ankara (Türkiye) -- Resimli eserler.

İlgili Kaynaklar
Ankara Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Koleksiyonun İçeriği
Kutu No Envanter No İçerik
Kutu 01 0001 - 0115 59 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar, gravürler
Kutu 02 0116 - 0259 70 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 03 0260 - 0427 84 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 04 0428 - 0588 80 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 05 0589 - 0706 49 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 06 0707 - 1010 39 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 07 1011 - 1314 41 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 08 1315 - 1612 38 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 09 1613 - 1753 60 adet föy + fotoğraflar
Kutu 10 1754 - 1888 44 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
Kutu 11 1889 - 2194 39 adet föy + fotoğraflar ve kartpostallar
Kutu 12 2195 - 2338 36 adet föy + fotoğraflar ve kartpostallar
Kutu 13 2339 - 2644 45 adet föy + fotoğraflar ve kartpostallar
Kutu 14 2645 - 2948 61 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar, fotokartlar
Kutu 15 0003; 0128; 1850; 1851; 2682 - 2690 13 adet gravür
Kutu 16 ACF0001-ACF0185 44 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar, fotokartlar
(Ankara eğitim tarihi-kurumlar, kişiler)
Kutu 17 ACF0186-ACF0371 37 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar
(Ankara eğitim tarihi-kurumlar, kişiler)
Kutu 18 ACF0372-ACF0469 30 adet föy + fotoğraflar, kartpostallar, fotokartlar
(Ankara eğitim tarihi-kurumlar, kişiler)
LF01-14 fotoğraflar
LACF01-06 fotoğraflar
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK