Skip to main content

.

Add or remove other collections to your search:Narrow your search by:You've searched: All Collections

 • All fields: JPEG
(18540 results)Display: 20

  • al- Ašbāh wa-'n-naẓā'ir, MS 431

  • Manuscripts, Arabic; Islamic law--Early works to 1800; Hanafites--Early works to 1800
  • Yedi bölümden oluşan eser İbn-i Nüceym’in yine kendisinin daha önce 500 kadar fıkhî genel hükümleri derlediği el-Fevâ’idu’z-Zeyniyye fî Fıkhi’l-Hanefiyye isimli eserinin zeyli mesabesindedir. Eser 1b’de başlamaktadır. Öncesinde X yaprak vardır....
  • Hâşiye ‘ale’l-Mutavvel, MS 446

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language -- Rhetoric; Arabic language -- Rhetoric -- Early works to 1800
  • Belağat ilminden kalem alınan eser Arapça olup Telhîs isimli eserin şerhi olan Mutavvel’in haşiyesidir. Sekkâkî’nin kaleme aldığı Miftâhu’l-‘Ulûm belağat sahasındaki en meşhur eserlerden birisidir. Hatip Kazvînî üç kısımdan oluşan Miftâh’ın üçüncü...
  • Muhtasaru’l-me’ânî, MS 451

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Rhetoric
  • Belağat ilminden kalem alınan eser Arapça olup Telhîs isimli eserin şerhidir. Müellifi meşhur Sadeddin Taftazânî’dir. Sekkâkî’nin kaleme aldığı Miftâhu’l-‘Ulûm belağat sahasındaki en meşhur eserlerden birisidir. Hatip Kazvînî (739) üç kısımdan...
  • Mukhtār lil-fatwa, MS 469

  • Manuscripts, Arabic; Islamic law--Early works to 1800; Hanafites--Early works to 1800
  • Mevsılî’nin kaleme aldığı Arapça bu eseri Hanefî Mezhebi’nde “Mutûn-ı erba’a” olarak bilinen 4 temel kitaptan bir tanesidir. Eser Ebu Hanîfe’nin ictihatları esas alınarak hazırlanmıştır. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ali ed-Dımaşkî eseri evvela et-Tahrîr...
  • Maṣābīḥ al-sunnah, MS 470

  • Manuscripts, Arabic; Hadith--Early works to 1800
  • Katip Çelebi’nin nakline göre Mesâbîh’te 4019 hadis bulunmaktadır. Bu hadislerden 325 tanesi İmam Buhari’nin eserinden, 875 tanesi ise İmam Müslim’in Sihâh’ından rivayet edilmiştir. Hadislerin 1050 tanesi muttafakun aleyh kalanları ise sair hadis...
  • Muhtasaru’l-Me’ânî, MS 520

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Rhetoric
  • Belağat ilminden kalem alınan eser Arapça olup Telhîs isimli eserin şerhidir. Müellifi meşhur Sadeddin Taftazânî’dir. Sekkâkî’nin kaleme aldığı Miftâhu’l-‘Ulûm belağat sahasındaki en meşhur eserlerden birisidir. Hatip Kazvînî üç kısımdan oluşan...
  • el-Fevîdu’z-Ziyâiyye, MS 565

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Syntax--Early works to 1800; Arabic language--Grammar--Early works to 1800
  • Mollâ Câmî’nin kaleme aldığı bu Arapça eser, Cemâleddîn İbnü'l-Hâcib'in Arap gramerine dair kaleme aldığı el-Kâfiye adlı eserine yazdığı şerhtir. İsim, fiil ve harflerin ele alındığı üç ana bölümden oluşan el-Kâfiye Sîbeveyh’in el-Kitâb’ı ve...
  • Cerîde-i Ferâiz, MS 566

  • Manuscripts, Turkish; Inheritance and succession (Islamic law)
  • Ia’da Tavzîhı Müşkilât isimli eserden alıntı, ferâiz kitaplarının ismi ve nikaha dâir fevâd; Ib’de 1264/ 1847-8 tarihli okuyucu notu, Arapça dua, Türkçe dînî fevâid; IIa’da silinmiş temellük mührü, Hafız Ali el-‘Avnî adına temellük kaydı ve ferâiz...
  • Şerhu’l-Kâfiye, MS 542

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Syntax
  • Elimizdeki nüshası baş ve son taraftan eksik olan eser, Cemâleddîn İbnü'l-Hâcib'in Arap gramerine dair kaleme aldığı el-Kâfiye adlı eserine yapılan şerhtir. Elimizdeki nüshası merfû’ât bahsinden başlayan eserin ismi ve müellifi tespit...
  • Şerhu merâhi’l-ervâh, MS 606

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Morphology--Early works to 1800; Arabic language--Verb--Early works to 1800
  • Ahmed b. Mes‘ûd tarafından kaleme alınan Merâhu’l-Ervâh’ın şerhidir. Kaynak eser sarf ilminin önemini anlatan bir girişten sonra yedi bölümde halide “Aksâm-ı Seb‘a” ya göre “Sahîh”den başlayarak fiil-isim kalıplarını ve bunların çekimlerinin nasıl...
  • Hâşiye alâ şerhil-izzi fît-tasrîf, MS 622

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Inflection--Early works to 1800; Arabic language--Morphology--Early works to 1800
  • Şerhü'l-Tasrif el-İzzi Zencânî’nin sarf ilmine dair yazmış olduğu el-İzzî fi’t-Tasrîf adlı Arapça eserine Taftazânî tarafından yapılan şerhin haşiyesidir. Osmanlı medreselerinde yaygın olarak okutulan ve sarf cümlesi olarak bilinen 5 eserden birisi...

QuickView

Display a larger image and more item information when the pointer pauses over a thumbnail
 

Layout options:

Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK